Hyppää sisältöön

Kuka tahansa voi matkustaa rauhassa yksin yöbussissa, pitää raitiovaunussa kädestä kumppaniaan ja olla aina varma, että metrossa kukaan ei kommentoi ulkonäköä, puhetapaa tai pukeutumista. Tällainen olisi ihanteellinen Helsinki, joka ei ihan vielä ole todellisuutta.

Kaupungilta tarvitaan aivan uudenlaista toimintaa ja rohkeampia avauksia syrjinnän ehkäisemiseksi. Julkiset kulkuvälineet ovat kaupungin omistamia tiloja, joten tärkein vastuu niiden turvallisuudesta on lopulta aina kaupungilla itsellään. Helsinki haluaa puuttua syrjintään ja seksuaaliseen häirintään aiempaa paremmin ja kuulla herkemmällä korvalla sellaisia kokemuksia, jotka eivät ole tulleet kuulluksi.

Tahdomme olla maailman toimivin kaupunki. Se edellyttää sitä, että kaupunkilaisten kokemasta seksuaalisesta häirinnästä, rasismista, homo- ja transfobiasta ja kaikesta muustakin syrjinnästä puhutaan ääneen, ongelmat tunnistetaan ja niihin puututaan määrätietoisesti. Tulevaisuuden Helsinki on sellainen ihmisoikeustoimija, joka pitää huolta kaikkien asukkaidensa turvallisuudesta.

Muutosta on jo ilmassa. Valmisteilla olevien uusien ja konkreettisten yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmien lisäksi kaupunkiin on perustettu eri toimialoja ja keskushallintoa yhdistävä ihmisoikeusverkosto, joka vie yhdessä eteenpäin ihmisoikeuksille rakentuvaa kaupunkia.

Verkoston toiminnan päämääränä on, että jokainen kaupungin työntekijä tunnistaisi, miten erilaiset etuoikeudet, normit ja toisaalta arkipäiväinen syrjintä vaikuttavat kaupunkilaisiin ja miten niitä voitaisiin purkaa kaupungin omalla aktiivisella toiminnalla. Silloin esimerkiksi jokainen raitiovaunu- ja bussimatkustaja voisi luottaa siihen, että häirintätilanteissa kuljettajalta saa heti apua ja tukea.

Lisäksi Helsingin kaupunki on myös julkaissut kaikille kaupunkilaisille avoimen yhdenvertaisuuskyselyn, joka tulee olemaan pohjana kaupungin uuden yhdenvertaisuussuunnitelman tekemisessä. Kyselyssä kartoitetaan kokemuksia myös Helsingin turvallisuudesta ja siitä, voivatko kaikki liikkua kaupungissa ja sen joukkoliikenteessä rauhassa ilman pelkoa häirinnästä.

Toivoisimme, että kaikki kaupunkilaiset vastaisivat kyselyyn ja kertoisivat omista ajatuksistaan ja kokemuksistaan luottamuksellisesti, jotta voisimme puuttua eriarvoisuutta tuottaviin rakenteisiin. Rakennetaan yhdessä kaikille entistä parempaa, turvallisempaa ja onnellisempaa kaupunkia.

Milla Sandt
tasa-arvosuunnittelija, Helsingin kaupunki

Nitin Sood
yhdenvertaisuussuunnittelija, Helsingin kaupunki

Palaa etusivulle