Hyppää sisältöön

Julkiset tilat ovat nuorille areenoita kokea, kokeilla ja etsiä omaa paikkaansa. Nuoruuteen kuuluu vahvasti halu hakeutua ikäistensä seuraan ja viettää aikaa paikoissa, joihin kokoontuu ihmisiä. Julkisissa tiloissa nuoret kohtaavat valitettavasti myös ihmisiä, joiden käytös ei ole sopivaa.

Jalkautuvassa nuorisotyössä menemme juuri näihin nuorten suosimiin paikkoihin. Me kohtaamme, kuuntelemme ja teemme nuorille selväksi, että olemme läsnä, jos eteen tulee tilanne, johon tarvitaan aikuisen apua.

Työssämme olemme kohdanneet tilanteita, joissa yhdessä aikaa viettävien nuorten ikä- tai kehitystaso ovat poikenneet toisistaan, sekä tilanteita, joissa nuoria kohtaan on käyttäydytty sopimattomasti. Esimerkiksi nuorille on voitu huudella asiattomuuksia, estetty kulkeminen tai ehdoteltu sopimattomia.

Tilanteita lähdetään purkamaan keskustelemalla nuorten kanssa siitä, miten nuoret ovat kokeneet tilanteen ja millaisia ajatuksia se herättää. Lisäksi on hyvä keskustella siitä, miten jatkossa voi toimia, jos joutuu häirintätilanteeseen. Asiat käydään läpi riippumatta siitä, onko häirintä kohdistunut nuoriin vai ovatko nuoret itse käyttäytyneet häiritsevästi muita kohtaan. Aikuisten vastuulla on loppukädessä puuttua tilanteisiin niiden vaatimalla tavalla.

Asiaa helpottaa huomattavasti se, jos luottamussuhde nuoren ja turvallisen aikuisen välillä on jo olemassa. Aikuisten onkin tärkeää kysyä ja kuunnella kuulumisia muutenkin, ei vain silloin, kun jotain ikävää on jo tapahtunut. Mitä vaikeammasta asiasta on kyse, sitä useampi kysymyskerta useimmiten vaaditaan ennen kuin nuori alkaa puhua kokemastaan. Nuori voi myös tarvita aikuisen apua tapahtuneen ja siihen liittyvien tunteiden sanoittamiseen. Tärkeää on kertoa nuorelle, että apua voi pyytää myös poliisilta, järjestyksenvalvojilta tai keneltä tahansa aikuiselta, joka tuntuu luotettavalta.

Meidän jokaisen vastuulla on käyttäytyä julkisissa tiloissa siten, että kaikkien on mahdollista viettää aikaa turvallisesti ja rauhassa.

Eliisa Ahlstedt
yhteisökehittäjä, Löytävä nuorisotyö
Aseman Lapset ry

Tuire Heino
projektityöntekijä, 3T-hanke
Aseman Lapset ry

Palaa etusivulle