Hyppää sisältöön

Tietosuojaseloste

Selaimen evästeet

Sivustomme käyttää evästeitä, mutta niiden perusteella ei voida päätellä henkilötietoja. Tietoja voidaan käyttää verkkopalvelun kehittämistä, kävijämittaus- ja tutkimustarkoituksiin (Google Analytics) tai markkinointitarkoituksiin Facebook-pikselin avulla..

Analytiikka: Google Analytics

Google Analyticsilla keräämme tietoja siitä, miten verkkosivustoa käytetään. Keräämme tietoa muun muassa sivuston kävijämääristä, sekä kävijöiden käyttämistä selaimista ja päätelaitteista. Näitä tietoja käytämme sivuston sisällön ja teknisten ominaisuuksien kehittämiseen.

Verkkosivustolla käytössä olevalla Google Analytics -tilillä on käytössä IP-osoitteiden anonymisointi käyttäjien yksityisyyden suojaamiseksi, tietoja ei jaeta Googlen muiden palveluiden käyttöön. Google Analytics -palvelussa tiedot säilytetään Googlen kulloinkin voimassa olevien ehtojen mukaisesti 50 kuukauden ajan.

Verkkosivustolla käytössä olevalla Google Analytics -tilillä on käytössä IP-osoitteiden anonymisointi käyttäjien yksityisyyden suojaamiseksi, tietoja ei jaeta Googlen muiden palveluiden käyttöön. Google Analytics -palvelussa tiedot säilytetään Googlen kulloinkin voimassa olevien ehtojen mukaisesti 50 kuukauden ajan.

Mainonta- ja kohdistusevästeet: Facebook-pikseli

Sivustolla käytetään Facebook-pikseliä, joka tarkoittaa käytännössä sivuilla olevaa koodinpätkää, jonka avulla voidaan toteuttaa verkkosivuston uudelleenmarkkinointia Facebookissa. Pikseli mahdollistaa mainoksien näyttämisen juuri oikeille ihmisille ja kohderyhmien luomisen mainontaa varten. Pikseli ei yksilöi kävijöitä henkilöinä vaan kävijät pysyvät anonyymeinä verkkopalvelun tuottajalle. Jos haluat kieltäytyä Facebook-pikselistä, voit tehdä sen valitsemalla ”Vain pakolliset evästeet” ponnahdusikkunasta.

Evästeasetukset

haluat muuttaa tekemääsi päätöstä, se onnistuu täältä:

Evästeasetukset

Rekisterin nimi

Ihmisoikeusliiton tukijarekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Ihmisoikeusliiton tukijatietojen ylläpito. Rekisterissä oleville voidaan tiedottaa Ihmisoikeusliiton tekemästä ihmisoikeustyöstä mm. sähköpostitse, kirjeitse tai puhelimitse. Tämän lisäksi rekisteriä käytetään tukijasuhteen hoitoon ja ylläpitoon, varainhankintaan sekä organisaation toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen.

Rekisterin asiakastietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietosisältö

Tukijarekisteri sisältää muun muassa seuraavia tietoja:

  • Etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Syntymävuosi
  • Esimerkiksi kampanjaan liittyvä tai muu lain tarkoittama tunnistetieto
  • Tieto mahdollisesta Ihmisoikeusliiton luottamustoimesta
  • Tiedot mahdollisista markkinointikielloista
  • Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin yhteys- ja tukijatiedot saadaan tukijasuhteen syntyessä ja sen aikana tukijan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Tukijasuhde syntyy, kun tukija ilmoittaa tietonsa osallistuessaan toimintaan Ihmisoikeusliiton verkkosivuilla tai tapahtumissa tai kun tukija tekee lahjoituksen verkkosivuilla, tai kun tukija ryhtyy säännölliseksi lahjoittajaksi.

Tietojen luovutus ja salassapito

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja rekisterin ylläpitäjiä sitoo salassapitovelvollisuus.

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle. Tietoja ei luovuteta EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilötietoja harkitusti kolmansille osapuolille, jotka käsittelevät niitä annetun toimeksiannon perusteella. Nämä kolmannet osapuolet eivät saa käyttää henkilötietoja mihinkään muuhun kuin sovitun palvelun tuottamiseen, kuten esimerkiksi uutissähköpostin lähettämiseen. Ihmisoikeusliitto huolehtii, että tietojen käsittely tapahtuu tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Fyysiset henkilötiedot säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä. Kirjallisesti saadut tukijasopimukset tuhotaan sen jälkeen, kun ne on tallennettu sähköiseen rekisteriin.

Pääasiallisena sähköisenä rekisterinä toimii WordPress-tietokanta, toissijaisena FloMembers-jäsenrekisteri, jotka ovat salasanasuojattuja. Henkilökohtaisten käyttäjätunnusten, salasanojen ja käyttäjätasojen avulla rekisterien käyttöoikeus on rajattu ainoastaan henkilön työtehtävien hoidossa tarpeellisiin tietoihin.

Verkkolahjoittaminen tapahtuu suojatun yhteyden kautta. Yhteyden suojaa PayTrail / Nets.

Tarkastus- ja korjausoikeus

Henkilöllä on henkilötietolain §26:n mukaisesti oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee esittää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle tai järjestön postiosoitteeseen. Rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen tietojen luovuttamista. Tietojen tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa. Tietojen antamisesta voidaan periä kohtuullinen korvaus, jos edellisestä tarkastuspyynnöstä on vähemmän kuin 12 kuukautta.

Tukijalla on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tai puutteellisen tiedon korjaamista. Yhteystiedot poistetaan tukijasuhteen loppumisen jälkeen, mikäli entinen tukija ei anna erillistä lupaa niiden säilyttämiseen, mutta ne voidaan poistaa myös rekisteröidyn henkilön tai hänen edunvalvojansa pyynnöstä.

Rekisterinpitäjä

Ihmisoikeusliitto ry

Toinen linja 17, 00530 Helsinki

p. 09 4155 2500

e-mail: info@ihmisoikeusliitto.fi

Rekisteristä vastaava henkilö

Larissa Rantanen

p. 0447420406

larissa.rantanen@ihmisoikeusliitto.fi

Rekisteriseloste on päivitetty 7.2.2019.